نوامبر 1, 2022
طلق لمینت

طلق لمینت

طلق لمینت یک دستگاه طلق لمینت کارت در دو طرفه به طور همزمان ورق های لمینت را به وجوه متضاد یک بستر کارتی دو طرفه اعمال […]
نوامبر 1, 2022
طلق لمینت 8×11 سانتیمتر

طلق لمینت 8×11 سانتیمتر

طلق لمینت 8×11 سانتیمتر اختراع طلق لمینت 8×11 سانتیمتر و سایر طلق های مشابه به مکانیزم اصلاح کارت شناسایی مربوط می شود و مکانیسم تصحیح کارت […]
فروشگاه لمینت